24.08 - Vr¹ce

25.08 - Lu¾any

31.08 - Milíøe u Jablonce n/N.

31.08 - Víchová nad Jizerou

28.09 - Ko¹»álov